Kategoria: Struktura organizacyjna

Nowa struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach obowiązujący od 01.01.2017r. zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 44/2016 z dnia 14.12.2016r. Traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2009 z 12.02. 2009 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej-struktura org  

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach  zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w dniu 27-08-1993r. Kliknij tutaj