Modernizacja energetyczna budynków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach informuje, że wniosek spółdzielni „Głęboka  modernizacja energetyczna  wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach”  o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne, uzyskał…

Brak przeglądu kominiarskiego?

Szanowni mieszkańcy, w związku z nieobecnością niektórych lokatorów podczas kominiarskich przeglądów przewodów spalinowych i wentylacyjnych w mieszkaniach w wyznaczonych terminach w sierpniu 2016r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach przypomina  o konieczności dokonania takiego przeglądu przez uprawnionego kominiarza. Jeśli nie pasują nam…

Zbiórka odpadów zebranych selektywnie

                   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach informuje mieszkańców, że w dniu 1.10.2016r.(sobota) odbędzie się zbiórka odpadów zebranych selektywnie w systemie tzw.” wystawki”. Odbierane będą: • meble i odpady wielkogabarytowe, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, • gruz i materiały budowlane w…

Mieszkanie lokatorskie po rozwiązaniu małżeństwa

Sytuację tę regulują przepisy zawarte w art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.  Jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zostało ustanowione na rzecz obojga małżonków (tzn. w czasie trwania małżeństwa), stanowi ich wspólne prawo.…

Mieszkanie lokatorskie po śmierci członka Spółdzielni

Sytuację tę regulują przepisy zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (o której mowa na wstępie artykułu). Omawiając jednak sposób uregulowania stanu prawnego do lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego, należy wiedzieć, że:…