Zapytanie ofertowe-audyt powykonawczy

Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji audytów energetycznych powykonawczych dla 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach. Audyt powykonawczy musi być dokumentem sporządzonym przez audytora energetycznego, w którym dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej. Szczegóły w załącznikach…

Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy  najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, pomyślności. Dużo miłości, pod choinką słodkości. życzą, dziękując za całoroczną współpracę Rada Nadzorcza, Zarząd, Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach

Zmiana struktury organizacyjnej

Schemat organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach obowiązujący od 01.01.2018r. zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 54/2017 z dnia 6.12.2017r. Traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 44/2016 z 14.12. 2016 r. Struktura organizacyjna od-1-01-2018 r.

Zbiórka odpadów-wystawka

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach informuje mieszkańców, że w dniu 7.10.2017 r.(sobota) odbędzie się zbiórka odpadów zebranych selektywnie w systemie tzw. ” wystawki”. Odbierane będą: • meble i odpady wielkogabarytowe, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, • gruz i materiały budowlane…

Segregacja odpadów

Szanowni Mieszkańcy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach prosi o segregację odpadów komunalnych. Do ustawionych pojemników – należy wrzucać tylko odpady komunalne: gazety, magazyny, czasopisma, katalogi, prospekty, listy, papier do pisania, torebki papierowe, kartony, pudełka, tekturę falistą, stare zeszyty. puste zgniecione…

Mieszkanie lokatorskie po rozwiązaniu małżeństwa-nowe przepisy

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, uległy zmianie zapisy dotyczące uregulowania spraw mieszkania lokatorskiego po rozwiązaniu małżeństwa. Uległ zmianie…