Zbiórka odpadów-wystawka

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach informuje mieszkańców, że w dniu 7.10.2017 r.(sobota) odbędzie się zbiórka odpadów zebranych selektywnie w systemie tzw. ” wystawki”. Odbierane będą: • meble i odpady wielkogabarytowe, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, • gruz i materiały budowlane…

Segregacja odpadów

Szanowni Mieszkańcy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach prosi o segregację odpadów komunalnych. Do ustawionych pojemników – należy wrzucać tylko odpady komunalne: gazety, magazyny, czasopisma, katalogi, prospekty, listy, papier do pisania, torebki papierowe, kartony, pudełka, tekturę falistą, stare zeszyty. puste zgniecione…

Mieszkanie lokatorskie po rozwiązaniu małżeństwa-nowe przepisy

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, uległy zmianie zapisy dotyczące uregulowania spraw mieszkania lokatorskiego po rozwiązaniu małżeństwa. Uległ zmianie…

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Informacja w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze   Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania…

Informacja o wynikach postępowania

Niniejszym informuję o wynikach postępowania ofertowego przeprowadzonego w dniach od 30.06.2017r. do 10.07.2017 r. na wykonanie realizacji zadania polegającej na: Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa do siedziby zamawiającego 6 plakatów informacyjnych związanych z realizacją projektu pn. ”Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków…

Zapytanie ofertowe-plakaty

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa do siedziby zamawiającego 6 plakatów informacyjnych związanych z realizacją projektu pn.”Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach”. Plakaty mają być wykonane na podstawie wytycznych w zakresie zasady promocji…