Informacja o wyniku postępowania-domofony

Niniejszym informuję o wynikach postępowania ofertowego przeprowadzonego w dniach od 2.03.2018r. do 16.03.2018 r. na wykonanie realizacji zadania polegającej na:  wykonaniu remontu  instalacji  domofonowej  z  montażem  cyfrowego  systemu domofonowego  w  budynkach  mieszkalnych  wielorodzinnych  będących  w  zasobach Wynik postępowania – informacja

Podwyżka stawki opłaty za wywóz śmieci

Rada Miasta w Oleszycach Uchwałą Nr XLIV/305//2018 uchwaliła podwyżki opłat za wywóz śmieci od 1 kwietnia 2018r. Uchwała w załączeniu Uchwała Rady Miejskiej_Oleszyc_podwyżka _za _wywóz_śmieci W związku z tym od 1 kwietnia zmienią się naliczenia opłat.

Zapytanie ofertowe na montaż domofonów

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu  i konserwacji instalacji  domofonowej  z  montażem  cyfrowego  systemu domofonowego  w  budynkach  mieszkalnych  wielorodzinnych  będących  w  zasobach Spółdzielni  Mieszkaniowej    w  Oleszycach   3 budynków wielorodzinnych mieszkalnych w Oleszycach. Zakres i ogólne zasady wykonania robót.…

Informacja o wyniku postępowania

Niniejszym informuję o wynikach postępowania ofertowego przeprowadzonego w dniach od 26.01.2018r. do 05.02.2018 r. na wykonanie realizacji zadania polegającej na:  wykonanie dokumentacji audytów energetycznych powykonawczych dla 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach. Z pośród otrzymanych ofert wybrano najkorzystniejszą…

II zapytanie ofertowe-audyt powykonawczy

Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji audytów energetycznych powykonawczych dla 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach. Audyt powykonawczy musi być dokumentem sporządzonym przez audytora energetycznego, w którym dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej. Szczegóły w załącznikach…

Informacja o unieważnieniu postępowania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach informuje, że w dniu 22.01.2018r. o godz. 13.30 dokonano otwarcia ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego z dnia 11.01.2018r. na„Wykonanie dokumentacji audytów energetycznych powykonawczych dla 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach”. Niniejsze postępowanie ofertowe…