Informacja o wynikach postępowania

Niniejszym informuję o wynikach postępowania ofertowego przeprowadzonego w dniach od 30.06.2017r. do 10.07.2017 r. na wykonanie realizacji zadania polegającej na: Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa do siedziby zamawiającego 6 plakatów informacyjnych związanych z realizacją projektu pn. ”Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków…

Zapytanie ofertowe-plakaty

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa do siedziby zamawiającego 6 plakatów informacyjnych związanych z realizacją projektu pn.”Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach”. Plakaty mają być wykonane na podstawie wytycznych w zakresie zasady promocji…

Odczyty liczników wody

Szanowni Mieszkańcy, w dniach 29-30.06.2017r. pracownik spółdzielni będzie odczytywał liczniki zimnej i ciepłej wody wg harmonogramu: 29.06.2017r.( czwartek) w godz. od 10.00 do 18.00 30.06.2017r.(piątek) w godz. od 10.00 do 18.00. W przypadku braku możliwości odczytu przez pracownika rozliczenie zużycia…

Walne Zgromadzenie Członków

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OLESZYCACH Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach działając na podst. art. 83 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 ze…

Informacja o wynikach postępowania II-roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach informuje, że w dniu 23.05.2017r.  o godz. 14.00 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia „Roboty budowlane związane z modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach”  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 8.05.2017r. Wpłynęło dwie oferty.…

Informacja o wynikach postępowania II-oświetlenie,pompa ciepła,fotowoltaika

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach informuje, że w dniu 23.05.2017r. o godz. 14.00 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia „Roboty budowlane w zakresie modernizacji oświetlenia i modernizacji instalacji elektrycznej – pompa ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach.”…