Informacja o wynikach postępowania II-roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach informuje, że w dniu 23.05.2017r.  o godz. 14.00 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia „Roboty budowlane związane z modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach”  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 8.05.2017r. Wpłynęło dwie oferty.…

Informacja o wynikach postępowania II-oświetlenie,pompa ciepła,fotowoltaika

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach informuje, że w dniu 23.05.2017r. o godz. 14.00 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia „Roboty budowlane w zakresie modernizacji oświetlenia i modernizacji instalacji elektrycznej – pompa ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach.”…

Zapytanie ofertowe II oświetlenie pompa ciepła

W związku z unieważnieniem  postępowania z dnia 18.04.2017r. na realizację projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2Modernizacja energetyczna…

Zapytanie ofertowe II na roboty budowlane

W związku z unieważnienie  postępowania z dnia 18.04.2017r. na realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2Modernizacja energetyczna…

Informacja o wynikach postępowania ofertowego I-nadzór

Niniejszym informuję o wynikach postępowania ofertowego przeprowadzonego w dniach od 18.04.2017r. do 04.05.2017 r. na wykonanie realizacji zadania polegającej na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem – Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach”. Informacja o wyniku postępowania…

Informacja o wynikach postępowania I-roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach informuje, że w dniu 4.05.2017r.  o godz. 14.00 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia „Roboty budowlane związane z modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach”  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 18.04.2017r. Wpłynęło dwie oferty.…