Zbiórka odpadów

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach informuje mieszkańców, że w dniu 1.04.2017 r.(sobota) odbędzie się zbiórka odpadów zebranych selektywnie w systemie tzw. ” wystawki”. Odbierane będą: • meble i odpady wielkogabarytowe, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, • gruz i materiały budowlane…

Zgromadzenie Członków

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OLESZYCACH Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach działając na podst. art. 83 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 ze…

Procedury związane z remontami

Roboty budowlane (remonty, przebudowy) w lokalach można przeprowadzać po uzyskaniu na nie pisemnej zgody Spółdzielni. Zgoda nie jest wymagana jedynie przy wykonywaniu prac dotyczących bieżącej konserwacji i odnawiania lokalu (np. gipsowania, malowania ścian, naprawy okładzin ściennych i podłogowych, drobnych napraw…

Wymiana grzejnika –ważne informacje

Grzejniki są integralną częścią instalacji grzewczej budynku. Z tego względu ich wymiana wymaga zgody zarządu spółdzielni, odpowiedzialnej za stan instalacji. Likwidacja grzejnika bądź jego dodatkowe zainstalowanie lub montaż ogrzewania podłogowego w budynku wielorodzinnym są niezgodne z prawem. Wszelkie zmiany w…

Duże zwroty nadpłat za c.o.

Szanowni Mieszkańcy W imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach informuję, że w dniu 17.01.2017r. do skrytek pocztowych zostały przekazane Państwu dwa dokumenty: Informację kredytową o stanie zadłużenia lokalu na dzień 31.12.2016r. – dotyczy wyłącznie mieszkań lokatorskich. Niniejszym również informuje, że …

Nie dla czadu!

APEL DO MIESZKAŃCÓW BLOKU NR 7 Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i…