Dodatkowa dokumentacja

W odpowiedzi na pytanie w celu prawidłowej wyceny składanych ofert udostępniamy audyt energetyczny budynków oraz kopie zgłoszenia budowy, dokumentacja techniczna budynków z lat 1989-1990 znajduje się do wglądu w biurze spółdzielni dostępna w godzinach otwarcia biura. Audyty budynków wysyłamy zainteresowanym…

Zapytanie ofertowe-nadzór inwestorski

W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2Modernizacja energetyczna budynków, niniejszym ogłaszam następujące zapytanie ofertowe. Nazwa…

Zapytanie ofertowe-pompa ciepła, oświetlenie

W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2Modernizacja energetyczna budynków, niniejszym ogłaszam następujące zapytanie ofertowe.…

Zapytanie ofertowe-roboty budowlane

W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2Modernizacja energetyczna budynków, niniejszym ogłaszam następujące zapytanie ofertowe.…

Wesołych Świąt

Wszystkim mieszkańcom osiedla z okazji Świąt Wielkanocnych życzenia składają Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach

Przeglądy instalacji gazowej

Szanowni mieszkańcy w najbliższych dniach nastąpią obowiązkowe przeglądy urządzeń i instalacji gazowej wg harmonogramu: 3.04.2017r.(poniedziałek) w godz. od 9.00 do 16.00 w mieszkaniach bloku nr 1 i nr 3, 4.04.2017r.(wtorek) w godz. od 9.00 do 16.00 w mieszkaniach bloku nr…